واشرهای تخت

  • واشر تخت SS316 DIN125A M6

    واشر تخت SS316 DIN125A M6

    واشرهای فنری برای جلوگیری از شل شدن استفاده می شوند، واشرهای تخت عملکرد آرامش ندارند، یعنی واشرهای تخت فقط سطح تماس را افزایش می دهند و واشرهای فنری می توانند از شل شدن جلوگیری کنند.
    لنت های تخت: فقط سطح را افزایش دهید تا از آسیب به قسمت های نصب شده زیرلایه نرم جلوگیری کنید یا سوراخ ها را مسدود کنید.