واشر فنری

  • M8 Hot Sale Carbon Steel Black Fosphor Bronze Top M3-M30 Spring Lock Washer

    M8 Hot Sale Carbon Steel Black Fosphor Bronze Top M3-M30 Spring Lock Washer

    واشرهای فنری برای جلوگیری از شل شدن استفاده می شوند، واشرهای تخت عملکرد آرامش ندارند، یعنی واشرهای تخت فقط سطح تماس را افزایش می دهند و واشرهای فنری می توانند از شل شدن جلوگیری کنند.
    لنت های تخت: فقط سطح را افزایش دهید تا از آسیب به قسمت های نصب شده زیرلایه نرم جلوگیری کنید یا سوراخ ها را مسدود کنید.